خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو,

بارگذاری اثر من!
خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو,

دسته بندی شمّه خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو,

صاحب اثر: arashlahiji

تاریخ بارگزاری: 1395/10/16 00:00
آثار هنرمند در این رشته: 3 اثر
کل آثار هنرمند: 3 اثر

5/1

تاثیر شعر مولانا بر من و اثرم

googleplus cloob twitter facebook
خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو,

توضیحات تکمیلی

بازدید

116

arashlahiji

خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو,

1395/10/16 00:00

نمیتوان انکار کرد شعر مولانا خیال رهایی میدهد از بند تن ان هم درین زندگی ماشینی امروز پرواز باید کرد و به تجلی اسمان نگاه باید کرد من در این اثر نشانه های رهایی تن را درین زندگی جستجو کرده ام تا شاید قابی 150*100 بتواند دمی حتی دمی چشم را بنوازد

پیوست ها

    پیوستی ثبت نشده است .

آثار مشابه

Top