خداوند انار

دسته بندی شمّه خداوند انار

صاحب اثر: arashlahiji

5/2
47

زندگی مرا آشفته نیافریده خداوند دانه های انار

googlereader googleplus digg cloob twitter facebook
خداوند انار

توضیحات تکمیلی

بازدید

47

arashlahiji

خداوند انار

1395/10/16

زندگی را ما نابود میکنیم ما آلوده میسازیم ذهن خودرا مگر میشود اینگونه اشفته آفریده باشد زندگی مارا خداوند دانه های انار هرگر ماییم که خود را به مسلخ میبریم و بد میگوییم و بد مکنیم انار را ببینید و نظم طبیعت را درک کنیم من درین نقاشی با ابعاد 175*175 نگاهی به این مضمون داشتم با نشانه هایی از زندگی مدرن که تخریب اندیشه های سنتی و علایق عرفانی مارا دنبال میکند باید نگریست این چیز که میگیرم در عوض چیست؟

پیوست ها

    پیوستی ثبت نشده است .
آثار مشابه

تاریخ بارگزاری: 1395/10/16
وب سایت:
آثار هنرمند در این رشته: 3 اثر
کل آثار هنرمند: 3 اثر

googlereader googleplus digg cloob twitter facebook
Top