خداوند انار

بارگذاری اثر من!
خداوند انار

دسته بندی شمّه خداوند انار

صاحب اثر: arashlahiji

تاریخ بارگزاری: 1395/10/16 00:00
آثار هنرمند در این رشته: 3 اثر
کل آثار هنرمند: 3 اثر

5/2

زندگی مرا آشفته نیافریده خداوند دانه های انار

googleplus cloob twitter facebook
خداوند انار

توضیحات تکمیلی

بازدید

84

arashlahiji

خداوند انار

1395/10/16 00:00

زندگی را ما نابود میکنیم ما آلوده میسازیم ذهن خودرا مگر میشود اینگونه اشفته آفریده باشد زندگی مارا خداوند دانه های انار هرگر ماییم که خود را به مسلخ میبریم و بد میگوییم و بد مکنیم انار را ببینید و نظم طبیعت را درک کنیم من درین نقاشی با ابعاد 175*175 نگاهی به این مضمون داشتم با نشانه هایی از زندگی مدرن که تخریب اندیشه های سنتی و علایق عرفانی مارا دنبال میکند باید نگریست این چیز که میگیرم در عوض چیست؟

پیوست ها

    پیوستی ثبت نشده است .

آثار مشابه

Top