حس امنیت

بارگذاری اثر من!
حس امنیت

دسته بندی شمّه حس امنیت

صاحب اثر: حسن عباسی

تاریخ بارگزاری: 1395/09/24 00:00
آثار هنرمند در این رشته: 8 اثر
کل آثار هنرمند: 8 اثر

5/1

طرح پوستر امنیت در جامعه

googleplus cloob twitter facebook
حس امنیت

توضیحات تکمیلی

بازدید

131

حسن عباسی

حس امنیت

1395/09/24 00:00

دربین مسائل مختلف امنیت جایگاه ویژه ای درآرامش و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت امنیت از نظر لغوی به معنای راحت و آسوده و بی بیم گردانیدن می باشد و مفهوم آن به دفاع یا حفاظت از خود خانواده دوستان و اموال باز می گردد که خود نشان دهنده ضرورت بحث می باشد امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ارضای نیاز های دیگر او دارد انسان همیشه درطول تاریخ سعی درپاسخگویی به این نیاز داشته است ساختن ابزار آلات دفاعی ایجاد تاسیسات تدافعی و نظامی درسکونت گاه ها و شهرها تشکیل نیروی نظامی و برخی از اقدامات او برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی اش بوده است

پیوست ها

    پیوستی ثبت نشده است .

آثار مشابه

Top