جشنواره در شمه
مشارکت هنری شما
پربازدید
چهارمین جشنواره موسیقی نیایش تاریخ ثبت جشنواره: 1395/12/09 نتیجه اعلام نشده است.
نکوداشت استاد محمدحسین زارع پور-بهمن95 تاریخ ثبت جشنواره: 1395/12/11 نتیجه اعلام نشده است.
نکوداشت استاد ابوالفضل دلزنده - بهمن95 تاریخ ثبت جشنواره: 1395/12/11 نتیجه اعلام نشده است.
«نقاشی . تصویرسازی . گرافیک» تاریخ ثبت جشنواره: 1396/01/28 نتیجه اعلام نشده است.
Top