post-image
  user

  معراج

  این اثر تحت تاثیر شعر مولانا بلخی و به روش طلا اندازی روی بوم و اکریلیک تصویر شده و در ابعاد 150*100 میباشد نمادهای زندگی ما در سطج نقاشی پراکنده شده و تلفیقی از مدرنیزه شدن جامعه و نگاه عمیق مردم پس از این دوره ی مدرن شدن به مسائل دینی و عقیدتی دارد مردم هنوز با توجه به تغییرات یک قرن گذشته در پوست و خون و استخوانشان مذهب ریشه دارد و هیچ چیز نمیتواند آنها را از سنت و سیره ی ایرانی اسلامی دور کند

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو,

  نمیتوان انکار کرد شعر مولانا خیال رهایی میدهد از بند تن ان هم درین زندگی ماشینی امروز پرواز باید کرد و به تجلی اسمان نگاه باید کرد من در این اثر نشانه های رهایی تن را درین زندگی جستجو کرده ام تا شاید قابی 150*100 بتواند دمی حتی دمی چشم را بنوازد

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  خداوند انار

  زندگی را ما نابود میکنیم ما آلوده میسازیم ذهن خودرا مگر میشود اینگونه اشفته آفریده باشد زندگی مارا خداوند دانه های انار هرگر ماییم که خود را به مسلخ میبریم و بد میگوییم و بد مکنیم انار را ببینید و نظم طبیعت را درک کنیم من درین نقاشی با ابعاد 175*175 نگاهی به این مضمون داشتم با نشانه هایی از زندگی مدرن که تخریب اندیشه های سنتی و علایق عرفانی مارا دنبال میکند باید نگریست این چیز که میگیرم در عوض چیست؟

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
Top