post-image
  user

  چتر

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  فانوس تنهایی

  هنر زیرپا گذاشتن دیگران برای بالا رفتن از پله نیست «رفتن به عمق است»

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  درخت امید

  هنر زیرپا گذاشتن دیگران برای بالا رفتن از پله نیست «رفتن به عمق است»

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  امنیت مجازی

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  اولین طلوع

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  حس امنیت

  دربین مسائل مختلف امنیت جایگاه ویژه ای درآرامش و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد داشت امنیت از نظر لغوی به معنای راحت و آسوده و بی بیم گردانیدن می باشد و مفهوم آن به دفاع یا حفاظت از خود خانواده دوستان و اموال باز می گردد که خود نشان دهنده ضرورت بحث می باشد امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ارضای نیاز های دیگر او دارد انسان همیشه درطول تاریخ سعی درپاسخگویی به این نیاز داشته است ساختن ابزار آلات دفاعی ایجاد تاسیسات تدافعی و نظامی درسکونت گاه ها و شهرها تشکیل نیروی نظامی و برخی از اقدامات او برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی اش بوده است

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  غروب پاییز...

  خانه دل تنگِ غروبی خفه بود مثلِ امروز که تنگ است دلم! پدرم گفت: "چراغ" و شب از شب پُر شد! من به خود گفتم: "یک روز گذشت..." مادرم آه کشید: "زود بَر خواهد گشت..." ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم بُرد... که گمان داشت که هست این همه درد در کمینِ دلِ آن کودکِ خُرد؟ هوشنگ ابتهاج

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  طراحی لگوی فارسی "واو"

  طراحی لگوی موسسه تبلیغاتی هنری "واو" با10 پیش طراح و ماک اپ

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
 • Top