post-image
user

رفتی...

ای که رفته با خود دلی شکسته بردی

برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید