user

  روی لبه حوض نشستم ،خورشید وسط آسمان بود ، و مغزم من غبار آلود، دستم را در آب حوض فرو بردم ولرم بود مثل چایی سرد شده ،ماهی گلی خندانی از بین انگشتانم لیز خورد و انگاری از ورای پوستم گذشت ،،و وارد ذهنم شد ....مرا برد به روزی که همین جا نشسته بودم و به دهها ماهی گلی در حرکت نگاه میکردم و نمیدانستم بروم یا بمانم ...هزاران صدا من را فریاد میزدند و به سوی خویش می کشیدند ...دوباره اینجا نشسته ام و دغدغه ام را زمان به یغما برده ...تنها من ماندم و تصمیمی شگرف که من را به همه چیز پیوند میزند و در عین حال باز میستاند.... نسرین_خانبانی #نسرین_خانبانی #نوشته_های_یهویی_من

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  صبح

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  شمسه

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  تذهیب بر خوشنویسی

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  نوشته های سر در گم

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
Top