post-image
  user

  عشق

  پدر آموخت به جز حضرت حق عشق هم حق رکوعی دارد

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
  post-image
  user

  طعم گس

  هیچ چیز اینجا به طعم گسِ لب های تو نیست

  برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید
Top